Πόσο Σημαντική είναι η Συνεχόμενη Εκπαίδευση για Θεραπευτές Χειρομάλαξης;

Table of Contents

Τελικά πόσο σημαντική είναι η συνεχόμενη εκπαίδευση για τους ειδικούς θεραπευτές της τεχνικής χειρομάλαξης;

Για τα περισσότερα επιστημονικά αντικείμενα, είναι φανερό ότι η συνεχόμενη γνωστική κατάρτιση δεν είναι μόνο σπουδαία αλλά απαραίτητη. Οι μέθοδοι προοδεύουν διαρκώς ώστε να γίνουν πιο τελεσφόρες και επικερδείς και οι πεποιθήσεις πάντοτε μεταβάλλονται και εξελίσσονται.

χειρομάλαξη

Massage At Home – The Science Behind The Magic

Για να μην παραθέσουμε τη συνεχόμενη εισαγωγή καινούργιων δεδομένων, ειδήσεων, ζητημάτων και επιλύσεων που αποκτώνται από τη συνεχόμενη αναζήτηση που διαφοροποιεί την οπτική γωνία που κοιτάζουμε τις εργασίες μας και τις αξιώσεις που μας γνωστοποιούνται, και τα τεχνικά επιτεύγματα που μεταβάλλουν τη μέθοδο που επιτελούμε τις εργασίες μας ομαδικά κατά τον ίδιο χρόνο.

Εφόσον κάτι τέτοιο αληθεύει, και προσδοκάται, για εργασίες όπως ο επιστημονικός κλάδος που σχετίζεται με το σύστημα καταγραφής και ελέγχου των συναλλαγών και περιουσιακών στοιχείων, η επιστημονική εξειδίκευση στη νοσηλεία ασθενών ή η εκπαίδευση, τότε γιατί να μην έχει εφαρμογή και στη μέθοδο χειρομάλαξης κοινώς massage;

Η σπουδαιότητα της συνεχούς επιστημονικής κατάρτισης για τους ειδικούς της μεθόδου χειρομάλαξης τακτικά χάνει την αξία της.

Αυτοί οι οποίοι δεν έχουν λάβει κάποια εξειδίκευση στη μέθοδο της χειρομάλαξης πολλές φορές αντιλαμβάνονται την τεχνική αυτή μόνο σαν μία μέθοδο αποφόρτισης στο τελείωμα μιας γεμάτης έντασης περίοδο επτά ημερών ή ένα χόμπι για να ασχοληθούν κατά το χρονικό διάστημα της θερινής ανάπαυσης κοντά στη θάλασσα – αλλά αποκρύπτεται κάτι βαθύτερο από αυτό.

Αυτοί που αποτελούν τμήμα της επαγγελματικής αυτής απασχόλησης, οφείλουν να αντιληφθούν όχι μόνο τη σπουδαιότητα του να ανταποκρίνονται θετικά στην όποια συνεχή κατάρτιση αλλά, επομένως, και να καταβάλλουν ύστατη προσπάθεια ώστε να την αποκτήσουν.

Για να βρείτε απάντηση στην απορία σας σχετικά με το πόσο σπουδαία είναι η συνεχόμενη εξειδικευμένη κατάρτιση στους ειδικούς θεραπευτές της τεχνικής χειρομάλαξης – είναι πολύ σπουδαίο. Εξακολουθείτε να μελετάτε παρακάτω για να ανακαλύψετε τους λόγους.

Για Ποιο Λόγο η Συνεχόμενη Εξειδικευμένη Κατάρτιση για τους Ειδικούς της Χειρομάλαξης Είναι Σπουδαία

Η μέθοδος της χειρομάλαξης ενδεχομένως να μην αποτελεί μία εδραιωμένη, σε πλήρη βαθμό, ή αντιληπτή τεχνική, αλλά είναι περίπλοκη. Περιέχει το σύνολο των στοιχείων που συγκροτούν το πνευματικό επίπεδο και το σύνολο των συστηματοποιημένων γνώσεων που συνυπάρχουν σε ένα κράμα του να ενεργεί κανείς με λογική και να έχει πλήρη αντίληψη με επινοητικό τρόπο που αξιώνει μεθόδους και σύνολα κανόνων που έχουν πραγματοποιηθεί με τρόπο συνετό.

Ως είναι φυσικό, μία από τις πιο σπουδαίες μορφές της προόδου και καλυτέρευσης της τεχνικής σας, ως ειδικού χειρομάλαξης, είναι η γνώση που αποκτάται από την πρακτική ενασχόληση, αλλά η ληφθείσα αυτή γνώση δε θα σας μεταλαμπαδεύσει γνώσεις για όλα.

Η αποκτηθείσα γνώση από την πρακτική ενασχόληση είναι αναγκαία για την εμπειρία σας – να είστε σε θέση να καταλήξετε στην τακτική που σας ταιριάζει, να καλυτερεύσετε τη μέθοδό σας, να αποκτήσετε γνώσεις σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να πλαισιώσετε ποικίλες συνθήκες του αληθινού βίου και να δημιουργήσετε ισχυρούς δεσμούς με αυτούς που εξυπηρετείτε – όμως αυτές οι διαστάσεις της εμπειρίας σας θεμελιώνονται ακόμη σε μία επιστημονικά καταρτισμένη υποδομή. 

Αυτή η υποδομή λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα της πρώιμης διδασκαλίας που στοχεύει στην απόκτηση της επίσημης βεβαίωσης και κατάρτισής σας – λαμβάνετε γνώση για τους ιστορικούς χρόνους, τις πεποιθήσεις και, αναμφίβολα, τις πρακτικές διαστάσεις που έχετε διαλέξει – αλλά δε λήγει σε αυτό το σημείο.

Πλην όμως, παρόλο που η συνεχόμενη εξειδικευμένη κατάρτιση είναι ιδεατή για το σύνολο των ειδικών της μεθόδου χειρομάλαξης, το επίπεδο της σπουδαιότητας για αυτούς τους ειδικούς συνδέεται ως ένα βαθμό από την εξέλιξη της συνεδρίας χειρομάλαξης που εφαρμόζεται. Κατά γενική άποψη, υφίστανται δύο κεντρικές γραμμές: η παροχή ατομικής μέριμνας και η μέθοδος που ακολουθείται με στόχο τη μέριμνα τη σχετική με τη δημόσια υγεία.

massage

Ατομική Μέριμνα Έναντι Δημόσιας Υγείας

Καθώς έχει ξαναειπωθεί, η συνεχόμενη εξειδικευμένη κατάρτιση είναι σπουδαία για εσάς, σαν ειδικό χειρομάλαξης, χωρίς να ληφθεί υπόψη ο “δρόμος” που έχετε διαλέξει. Παρόλα αυτά, συγκεκριμένες κατηγορίες της μεθόδου χειρομάλαξης χρειάζονται τη συνεχόμενη εξειδίκευση σε μεγαλύτερο βαθμό και σε μεγαλύτερη “εκβάθυνση” από άλλες.

Αναφορικά, με την ατομική μέριμνα η συνεχόμενη κατάρτιση αποτελεί περισσότερο ή λιγότερο ένα επιπλέον πλεονέκτημα – έχετε τη δυνατότητα να καλυτερεύσετε τη μέθοδο και τις ικανότητές σας προς τέτοια κατεύθυνση που θα είναι ωφέλιμη για την τεχνική σας και αυτούς που εξυπηρετούνται από εσάς. Αναφορικά, με τη δημόσια υγεία, είναι θέμα υποχρέωσης – η καλή φυσική κατάσταση και το αίσθημα σιγουριάς αυτών που εξυπηρετούνται – σε αυτό το σημείο – και αξιώνει συνεχιζόμενη εξειδίκευση.

Ατομική Μέριμνα

Αυτή η κατηγορία για παράδειγμα, της μεθόδου χειρομάλαξης δίνει έμφαση στη συνολική αποφόρτιση και καλυτέρευση της καλής σωματικής και πνευματικής κατάστασης του ατόμου. Αυτά τα είδη χειρομάλαξης έχουν στόχο να προκαλούν ευχαρίστηση, απαλλαγή από ένταση και ανακούφιση από το άγχος, αλλά δεν εφαρμόζονται ως εξειδικευμένες τεχνικές για την αντιμετώπιση κάποιου είδους άλγους, τραύματος ή αρρώστιας.

Δημόσια Υγεία

Οι μέθοδοι χειρομάλαξης σε αυτή την κατηγορία έχουν αποκλειστικό στόχο την προσπάθεια επίλυσης και απομάκρυνσης του σωματικού πόνου και την αντιμετώπιση τραυμάτων σε αυτούς που εξυπηρετείτε. Επομένως, η συνεχόμενη εξειδικευμένη κατάρτιση είναι αναγκαία. Ένα είδος χειρομάλαξης που εφαρμόζεται με λάθος τρόπο ή σε σημείο που δε χρειάζεται ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή να πληγώσει σε μεγαλύτερο βαθμό τον ασθενή.

Το Επιδιωκόμενο

Παρόλο που θα ήταν λογικά ορθό πασα ένα από τα είδη για τα οποία έχει ήδη γίνει λόγος να αξιώνει άλλες ενέργειες εξαιτίας της ιδιότυπης υπόστασής τους, κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Λόγω του ότι δεν υφίστανται ουσιώδεις διαφοροποιήσεις σχετικά με την παροχή άδειας ώστε να διαφοροποιηθούν αυτές που εντάσσονται στον τομέα της ατομικής μέριμνας και στον τομέα της δημόσιας υγείας, δε θα ήταν συνετό να γίνει υπόδειξη και να υπάρξει επιβολή για μη ίδιες αξιώσεις σχετικά με τη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Αυτή είναι η αιτία που η συνεχόμενη εκπαιδευτική κατάρτιση είναι αντικειμενικά, ως λογική συνέπεια, το επιδιωκόμενο για το σύνολο των ειδικών θεραπευτών στην τεχνική της χειρομάλαξης.

Αυτό μπορεί να γίνεται αντιληπτό σαν πρόσθετο βάρος από αυτούς που μετέχουν στο τομέα ατομικής μέριμνας που θεωρούν ότι ενδεχομένως δεν είναι απαραίτητο ή από αυτούς που πιστεύουν ότι η αποκτηθείσα γνώση υπερισχύει όλων όσων διδάσκονται σε μία αίθουσα, κάτι όμως που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Είναι απόλυτα αναγκαίο να αντιληφθούμε τη σπουδαιότητα της συνεχής εξειδίκευσης για το σύνολο των θεραπευτών.

Παρατίθενται ορισμένες περιπτώσεις που υπογραμμίζουν την αναγκαιότητα της συνεχόμενης εξειδικευμένης κατάρτισης. Συνεχόμενη παροχή γνώσεων:

  • Συμπληρώνει τις ελλείψεις από την κύρια διαδικασία συστηματικής μάθησης που μετείχατε – επιπλέον, ακόμα και τα αρτιότερα συστήματα παροχής αδειών δε δύναται να σας προιδεασουν απολυτα για την περιπλοκότητα της δουλειάς που έχει εφαρμογή στις κλινικές περιπτώσεις, η συνεχόμενη εξειδίκευση θα συμβάλλει στην αύξηση της αυτοεκτίμησης σας όταν δουλεύετε με ασθενείς.
  • Προφυλάσσει το σύνολο των ανθρώπων – υπάρχουν παραδείγματα όπου η εφαρμογή του μη κατάλληλου είδους χειρομάλαξης δύναται να έχει ως επακόλουθο περισσότερη ζημία παρά ωφέλεια και όσο πιο κατάλληλα καταρτισμένος είστε τόσο πιο αποτελεσματικά θα μπορέσετε να μείνετε μακριά από τέτοιας λογής συνθήκες.
  • Λειτουργεί ευεργετικά για την πρακτική εξάσκηση σας – όση πρόσθετη εξειδίκευση λάβετε, τόσο πιο πολλές δυνατότητες “πλάθετε” ώστε είτε να κάνετε την τεχνική σας περισσότερο ξεχωριστή είτε να λάβετε εξειδίκευση σε μία συγκεκριμένη κατηγορία χειρομάλαξης.
  • Ανεβάζει το επίπεδό σας – το κοινό σας θα νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια με έναν ειδικό ο οποίος θα διαθέτει ποικίλους τίτλους σπουδών και θα δίνει την εντύπωση ότι διατίθεται και επιθυμεί να αποκτήσει επιπρόσθετη εξειδίκευση με στόχο τη βελτίωση του ίδιου αλλά και των δεξιοτήτων του.

Η Λύση είναι Φανερή

Συνεπώς, η συνεχόμενη εξειδικευμένη κατάρτιση έχει εξαιρετικά μεγάλη αξία όχι μόνο προς εσάς τους ειδικούς, και στην τεχνική σας, αλλά και στο κοινό σας. Αποτελεί κάτι για το οποίο οφείλεις να αγωνίζεσαι σαν ειδικός.

Η συνεχής και συστηματική διαδικασία μετάδοσης γνώσεων δεν αφορά μόνο την ολοκληρωμένη μάθηση ποικίλων καινούργιων ενεργειών – σχετίζεται με την αντίληψη και τον εναγκαλισμό των ικανοτήτων σας, με τη χρησιμοποίηση και τη διαφοροποίηση των μεθόδων που συνάδουν με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κοινού σας, με την εξέταση καινοτόμων ή απαιτητικών συνθηκών σε συνδυασμό με τη σύνεση και τη βεβαιότητα για διαφοροποίηση, και με τη δημιουργία δεσμών που υφίστανται με το κοινό σας.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts

αγιουρβεδικό μασάζ

Τι Είναι το Αγιουρβεδικό Μασάζ;

Πόσα γνωρίζετε πραγματικά για το αγιουρβεδικό μασάζ; Το αγιουρβεδικό μασάζ, ή abhyanga, είναι μια αρχαία μορφή θεραπείας που χρησιμοποιείται στην Ινδία εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Read More »

Απόλαυσε Όλες Τις Αγαπημένες Σου Θεραπείες Μασάζ Στο Χώρο Σου

Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα και κλείστε τη συνεδρία σας. Το μασάζ στο σπίτι δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο!

Κλείστε ραντεβού

Επιλέξτε την πόλη σας